Хто Може Бути Засновником Громадського Обєднання?

Закону України “Про громадські об’єднання” (щодо забезпечення діяльності всеукраїнських громадських об’єднань). Публічність означає, що громадські об’єднання інформують громадськість про свою мету діяльності. Законодавче закріплення змісту цих принципів буде сприяти реалізації та захисту прав членів об’єднань громадян, а їх дотримання не буде складним для реально діючих і дійсно громадських, демократичних організацій. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об’єднання не мають права на частку майна громадського об’єднання і не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно громадське формування (активи) громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні потреби). Згідно з вимогами Закону, зафіксованими в Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» (пункт 14, підпункт 1) Кабінет Міністрів України зобов’язано у шестимісячний строк з дня набуття чинності цим Законом підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону .

закон україни про громадське об'єднання

Зокрема, немає жодних вимог закону терміново вносити відповідні зміни – це можна зробити у будь-який момент протягом указаного перехідного періоду, до того ж один раз зміни вносяться безоплатно (пункт four перехідних положень). Засновниками громадської спілки можуть бути тільки юридичні особи приватного права. Відповідно до Цивільного кодексу України, юридичною особою приватного права є юридична особа, засновниками якої є фізичні особи або інші юридичні особи приватного права, а не органи державної влади чи місцевого самоврядування.

Запровадження Модельних Статутів Для Го

Якщо громадське об’єднання було утворене, однак документи не були надані реєстраційному органові, таке об’єднання не має легального статусу власне громадського об’єднання. Якщо засновником (засновниками) громадської спілки є іноземна юридична особа додатково подається легалізований документ про підтвердження реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження — витяг із торговельного, банківського або судового реєстру. Інституційна спроможність громадського об’єднання осіб з інвалідністю – це спроможність громадського об’єднання осіб з інвалідністю ефективно використовувати ресурси, у тому числі матеріальні, знання та навички персоналу, членів (учасників) для досягнення мети і завдань громадського об’єднання осіб з інвалідністю. Обсяг коштів державного бюджету, що спрямовуються на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю, щороку визначається в законі про Державний бюджет України.

Обговорення

Постанова Кабінету Міністрів від 26 грудня 2012 р. № 1193 «Про затвердження зразків свідоцтв про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації». Громадськеоб’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Мін’юст пропонує ліквідувати в примусовому порядку відокремлені підрозділи ГО зі статусом юридичної особи. Громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Допомога Мешканцям Стихійних Ромських Поселень В Києві З Питань Житла, Здоровя, Тимчасового Працевлаштування, Мови Та Безпеки

Рішення (свідоцтво) про реєстрацію об’єднання громадян є актом державного органу, який здійснив реєстрацію. Тому позовні заяви про скасування реєстрації розглядаються арбітражними судами на загальних підставах за встановленою підсудністю. Основні засади створення та діяльності об’єднань громадян передбачені Законом України “Про об’єднання громадян” (далі – Закон). З одного боку, зрозуміло, що наявність такого модельного статуту полегшить реєстрацію для певних ГО та запуск реєстрації громадських організацій в режимі онлайн. Законопроєкт усуває поняття підтвердження всеукраїнського статусу громадських організацій, зберігаючи його лише для певних видів ГО. Водночас, по суті, зберігається можливість для ГО самостійно зазначати свій статус у назві.